Blogg

Sommarbilder 2019 från Broströmmen

Bridgestream
The Bridgestream is a small river with water flowing from the large lake Erken to the Norrtalje bay.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Le brochet rappelant le barracuda le petit ruisseau de ruisseau se jette dans le lac Gillfjärden. Manger du poisson donne un TOP-IQ. Parfois, lorsque les poissons se mélange à l’eau, il devient un ”muppet-show”. Jean-Marc a décrit une journée d’été comme une journée au paradis.

Bergianska har tropiska plantor från hela världen!

Tropiska plantor från hela världen
Bergianska botaniska trädgård har ett utbud till museibesökarnas beskådan av tropiska plantor från hela världen framför allt från ekvatorområdena men även medelhavsregionen. Grundaren av trädgården Edvard Andersson gjorde själv flera resor till Italien på 1800-talet. För en entréavgift på 80 SEK kan man se gröna plantor från Sydamerika, Afrika och Sydostasien-Indien samt Australien inuti växthus, men en tilläggsavgift på 20 SEK möjliggör besök för att se näckrosor från Afrika i vattendamm (utan krokodiler naturligtvis). Näckrosorna från Afrika såsom egyptisk Lotus nymphaea lotus påminner lite om vit näckros nymphaea alba. Bergianska botaniska trädgård är indelat enligt följande:

Medelhavs hall
Sydafrika
Australien
Kalifornien
Ormbunkerummet
Palmhall
Tropik rum

& Näckrosdammen

Jättekaktusar
De vanliga kaktusarna i krukväxthandeln inne i Stockholm brukar vara mindre än 1 meter, men i kaktusplanteringen på Bergianska når kaktusarna höjder på flera meter. Stora exemplar som härrör från Amerikas stilla havs kust. Stenarna är beigeaktigt sandfärgade.

Trädormbunkar
I ormbunkerummet kan man få se ormbunkar som växer som träd! Jämfört med strutbräken Matteuccia struthiopteris på 1,65 meter i Norrtälje verkar trädomrbunkar Cyatheales kunna växa på höjden. Arterna kommer från tropikerna såsom Amazonas, Kongo, Thailand-Malaysia, Indien, Australien och Nya Zeeland. Trädormbunkarna kan även växa upp på bergsluttningar och nå höjder på över 20 m.

Djungelpalmer
Överdådig, tropisk grönska återfinns i palmrummet. En bananplanta kan ha relativt breda blad. Palmerna växer upp mot taket. För den botaniskt intresserade kan nämnas att det finns arter av trädormbunkar och palmer som påminner lite om varandra. Man får uppleva lite av tropisk överdriven (gr. Hyperból) grönska under de täta lövverken.

Näckrosdammen
Näckrosdammen innehåller flera arter av nymphaea släktet, men fiskar i dammen saknas. Under de väldiga bladen på ytan kan fiskar gömma sig och vänta på föda. Det är svårt att ovanför ytan se vad som gömmer sig om ytan täcks av näckros blad. Under näckrosblad i sjöar utanför Stockholm, kan Abborrar simma under bladens skugga och vänta på föda. Även stora stim av mörtar och annan småfisk kan simma mellan stänglarna till näckrosbladen. På Bergianska som är en botanisk trädgård har man valt att utelämna både fiskar och kräldjur i dammen med näckrosor.

Bergianska kaféet nära motorvägen

Om man svänger lite på ratten i hastigheten 110 km/h kan man hamna direkt på caféet i Bergianska, som ligger relativt nära både tunnelbanestation Universitetet och E20. Caféet serverar smörgåsar, bakverk, frukt, te, kaffe och dryck. Glasväxthusen gör att det blir luftiga lokaler med gröna växter. Tropiska gröna växter från hela världen producerar syre, och bevattningen av växter gjorde att det stundtals kändes lite ”nyregnat” med aromatiska lukter i luften.

Hur bör man välja?

Ett besök på Bergianska för att få uppleva tropiska plantor kostar summa 100 SEK, vilket är billigare än en charterresa till tropikerna (Tanzania Jambo tours 34.000 SEK) för att se tropiska växter i verkligheten. En medelväg mellan dyra och billiga kostnader kan vara att köpa tropiska växter själv, så att man alltid lever med dem såsom krukväxter i hemmet. En billig stickling kostar 24,90 på Blomsterlander (3 små växter för 60 SEK) men stora exemplar kan kosta cirka 799 SEK. Kombinatoriken att välja är möjlig: kanske först ett besök på Bergianska innan man reser interkontinentalt? Eller att man studerar botanik på Bergianska och jämför med sina egna krukväxter. Under en längre tids existens kan man välja både att resa långt, ha krukväxter och besöka Bergianska. Värt att notera bland alla växter på Bergianska som existerar är också blandningen (fr. mélange) mellan växter från olika världsdelar som kan växa i samma växthus. På samma vis som ett akvarium kan innehålla både fiskar från Afrika och Sydamerika, kan växthus innehålla växter från hela världen. Man kan även notera att naturen kan växa i överdrift med många växter på en yta. Växtplantorna växer tillsammans om solen lyser. På Bergianska har man även stödbelysning av spotlights. Dessutom finns det en mångfald tropiska växter, där många är till direkt gagn för mänskligheten såsom banan, citrusträd, kakaoplantor, avocado.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Il y a des plantes tropicales du monde entier dans les jardins botaniques de Bergian. Une visite coûte 80 SEK, mais le barrage de Näckros coûte 20 SEK supplémentaires. Bergianska a des palmiers, des cactus, des étangs de pins, des plantes méditerranéennes, des nénuphars d’Afrique. Bergianska a également un café près de l’autoroute.

¿Que pasa? Vad händer?

Alla botaniska växter i fönstren på Nybrogatan 72 pelargång arkad är dödade. På museer brukar attityden vara att besökarna är lite försiktiga med utställda exemplar, men dessa normala normer gäller inte på Nybrogatan 72. Ägaren till tropiska växter på Nybrogatan 72 5 tr får stundtals erbjudanden med inte existens, efter att alla växter inte existerar. De betalade växterna kom från Blomsterlandet, Plantagen (nära Bergianska botaniska trädgård), interflora, IKEA gröna rum, Hemköp, ICA, COOP samt Blomsterpassagen.

Vad motsvarar FRIHET?


Dg. Philosophy and ethics
Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy och Internet http://Nverket.se

Den fria viljan
Voltaire som var en upplysnings filosof menade att ”la liberté est la sanité de l’âme; peu de gens ont cette sanité entière et inaltérable” och förnuftet bör styra handlingarna, samt att varje medborgares yttrandefrihet är en rättighet. När en människa går omkring och existerar gör denne medborgare en mängd val: Framtiden är en valmöjlighet. Dåtid och historia blir utsagor med OCH -FUNKTIONEN. Momentan momentet – snabbt passerande nu ögonblicket vänder eller till logisk och- funktion. Hume som hade hum om mycket (lat. pluribus) inom filosofi ifrågasatte till och med jagets existens enligt induktiva resonemang, vilket kanske påverkade hans syn på fri vilja.

Vad är frihet?
Definitionen av någonting som funktion av någonting annat kan skrivas såsom
DEFINIENDUM = DEFINIENS
från latin för ”det som ska definieras och det som definierar”. Definitionen kan vara positiv ur ekvivalens men även negativ med negation. Universitetsfilosofen Henrik Lagerlund anger båda lösningsalternativen: frihet är ett valalternativ vad som är möjligt eller inte möjligt (1) men frihet kan också vara att man inte är tvingad (2); frånvaro av tvång. Två definitioner ur ekvivalens och negation. Men han tillägger ”Om vi inte är fria så medför det vi inte är ansvariga för handling, och alltså inte kan
klandras eller inte berömmas för val. Moral förutsätter frihet”.

Han citerar Kants trancedentala postulat ”Vi är fria!”. Henrik Lagerlund företräder inte något politiskt parti vid diskussion av frihet, men säger att han är en anhängare till friheten som tankeidé.

Handikappades frihet
Om någon blir handikappad i ett samhälle av någon orsak enligt kausallagen om Orsak och Verkan, kanske friheten kan bli en diskrepans: den handikappade önskar göra en mängd saker men hans existens anger en begränsning. Henrik Lagerlund påpekar två friheter: yttrandefriheten och rörelsefriheten för handikappade.
I Stockholm förekommer också etik inom kirurgi; hur mycket ska man skära bort av levande materia? Mikroskop amputationerna av operationsmaterialet kanske blir ätna av hungriga flugor? På Universitetet i Stockholm har man dock handikapp anpassat byggnaden för ökad frihet för handikappade.

Matsvinnet är enormt!
Varje dag kastas mat för miljonbelopp. Matsvinnet är enormt i västvärlden, menar Henrik Lagerlund som tillägger att man bör ge bort mat till hemlösa för att på så vis minska svinnet i världen! Även restaurangnäringen bidrar till matsvinnet, då köken kastar otjänligt livsmedel i soptunnan. Diskussionerna om över -konsumtion bör kanske även ses i ett globalt miljöperspektiv. Ett fåtal globala storföretag håller en stor andel av livsmedelsmarknaden, men

Henrik Lagerlund tillägger att marknadsfrihet kan leda till ofrihet och att ”det finns en tendens i svensk politik att sticka huvudet i jorden“ så att man inte definierar adekvata problem.

Bäst före datum – to eat or not to eat
Livsmedel har ofta Bäst-före-datum. Etik inom filosofi kan kopplas till Bäst-före-datum: Är det rätt eller fel att äta av mat som gått över datummärkningen? (Jämför uttrycket eng. to eat or not eat ?). Genom att smaka på livsmedel upptäcker man om det är äckligt eller inte äckligt. Mögligt bröd kan vara OK men det är inte så roligt som mat, menar tvåbarns pappan Henrik. Han förtydligar: Mögligt bröd är inte farligt, men det är inte så gott. Man kan även lukta på varor och detektera om det är lämplig föda.

Existens och frihet
Livsmedel som passerat Bäst-före-datum bör man definitivt äta av, men samtidigt inte om födan är dålig. Kött kan ändra både färg och lukt. Man bör inte äta av gammal föda där det kryper maskar. Hundar kan rata extremt otjänlig föda, som bryts ned av mikroorganismer och bakterier. Bäst före datum kan innehålla en säkerhets marginal. Dessutom är det text utanpå förpackning. Zebran springer för att klara sin existens och bevara sin frihet. Om zebran blir frihetsberövad upphör existens och frihet. Sokrates drack ur olämplig giftbägare som innehöll odört men behöll sitt stoiska lugn. Felaktig förtäring av giftdryck lär ha orsakat filosofen Sokrates inte existens. Vad människan bör äta av eller dricka är ett svårbedömt problem.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Voltaire a abordé les aspects de la liberté. La définition de quelque chose est définitive de définition. Kant a prétendu que nous étions libres. La liberté des personnes handicapées peut être une contradiction. Le rétrécissement d’alimentaire est énorme dans le monde occidental. Les aliments qui ont dépassé la date de péremption doivent absolument être consommés, mais pas si la nourriture est mauvaise. Une ingestion inappropriée de boissons toxiques aurait causé la mort du philosophe Socrate.

” Frihet är en själens hälsa; få människor äger dock denna hälsa helt och oförändligt. ” Voltaire
Citatboken, folkbiblioteket Skärholmen

The Oxford Handbook of Food Ethics ISBN: 9780199372263

Ett tack framförs till Henrik Lagerlund vid Stockholms universitet samt Ismail Hatami vid Kungliga Tekniska Högskolan. Ett tack framförs också till de politiska partierna f!, v, s, mp, c, L, m, kd, sd för deras svar om frihet via gmail och partiprogram.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D. Filosofi och T. Matematik
Triangelolikheten

Inte existens

Vad kan man se i en triangel ? Det finns två sätt att nå inte existens. Dels EKVIVALENS = och även NEGATION NECESSE; att stänga av behov för en existens.

Lite Snabbt om: Generation Zero till PC.

Generation Zero är ett så-kallat överlevnads öppna värld spel som utspelar sig runt Skärgården i Sverige på ett omtolkat 80-tal med robotar. Gjord av Avalanche Studios, ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm, Generation Zero går ut på att försöka överleva i en värld där självdrivna robotar har tagit över den svenska skärgårds-idyllen. Man tar rollen som en tonåring som efter en helg med sina vänner ensamma djupt i skärgårdsskogarna kommer tillbaka till en helt övergiven skärgård. Alla hus är tomma, bilar står övergivna, och allt har lämnats i all hast. Man kan spela kooperativt med upp till 3 vänner, och kan tillsammans försöka överleva och klura ut vad som egentligen har hänt.

Generation Zero spelas från ett första persons perspektiv. För att försvara sig från dessa mordiska robotar har man sig tillgängligt en rad olika vapen, allt från en simpel pistol till en automatisk kpist med olika typer av ammunition som har olika funktioner. Man kan också hitta dunkar bensin som man kan göra till improviserade explosiva fällor för robotarna. Det finns också fyrverkerier och boomboxar som spelar hög musik typiskt för tiden som man kan använda att distrahera sina fiender.

Poängen med spelet är som sagt att överleva i en robot-fyllt skärgård medan man samtidigt försöker pussla ihop vad som egentligen har hänt genom att söka igenom bland annat hus i byar och krigsberedskapsrum och bunkrar.

Själv har jag endast spelat cirka 20 timmar av spelet, det mesta av den tiden har jag använt att bara utforska detta digitala svenska landskap. Grafiken i spelet är otroligt verklighetstrogen vilket gör det väldigt lätt att spendera långa sträckor av tid i spelet att bara titta på husen, träden, och även molnen. Spelet är både väldigt vacker att se på, och väldigt roligt att spela – speciellt om man har ett par kompisar som kan hjälpa en igenom spelet.

Man kan köpa Generation Zero till PC (genom Steam), PlayStation 4, och XBOX One. Priset ligger runt 300 svenska kronor för ett exemplar av spelet. Spelet kräver som minst en 64bits processor och operativsystem, som till exempel en Intel i5 Quad Core processor, och Windows 7 med Service Pack 1. 8 GB RAM, samt en nVidia GTX660 eller ATI HD7870 2GB grafikkort. Spelet behöver också 35GB på hårddisken.

BETYG:       90 / 100

Källor och länkar:
generationzero.com/en/
store.steampowered.com/app/704270/Generation_Zero/
twitter.com/GenZeroGame
facebook.com/GenerationZero

El riachuelo Puentecorriente

Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy och Internet
Aguas altas en Puentecorriemte
Un riachuelo es más pequeño que, por ejemplo, el río Napo. Puentecorriemte es una pequeña mezquita en el margen en comparación con los ríos más grandes del mundo. Sólo descarga más de 1000 litros por segundo. Incluso los bordes y los árboles en el delta tienen marea alta. Si pierdes cosas en el agua, pueden ser difíciles de encontrar. Jusr ahora es el nivel de agua + 40 cm aproximadamente.

”Bridgestream” contiene buen pescado
El sistema de agua proviene del gran lago Erken al norte de Estocolmo. En el agua hay hermosos peces, rayados y con aletas rojas. La fotografía puede ser permitida. En el verano hay una gran cantidad de insectos, incluidos los mosquitos que se ponen rojos de la sangre. Cuando el agua está tibia, se convierte en una actividad alta: todos comen de todo. Los peces, insectos, aves, microorganismos y árboles y arbustos forman una simbiosis. Si algún insecto entra en contacto con la superficie del agua en julio, desaparece en menos de un segundo.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Le ruisseau du pont de la rivière a des hautes eaux en février et mars. Il chasse plus de 1000 litres par seconde du lac Erken au nord de Stockholm. Dans l’eau, il y a de beaux poissons: rayés et avec des nageoires rouges. Dans le ruisseau, il y a aussi des insectes en été.

EXCUSE
Since the article writer lacks all of his possessions including books on Entomology insects, little is known about the diversity of insects in a creation and what they eat. Insects also occur in Africa and South America.

Comments are closed.