Gröna plantor behöver vatten


Botanik
Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy och Internet
Fotosyntes behöver vatten
Växterna genomför en biokemisk process som förbrukar koldioxid och vatten samt ljusenergi från solen, men avger syre (O2) och binder upp energin i kolföreningar. Wikipedia anger följande formel för fotosyntes:

6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2

Hela tiden behöver växternas celler lagom kvantiteter vatten.

Vatten existerar
Om man bortser från ökenområden såsom t.ex. Sahara och Gobi, finns tillgångar på vatten världen över genom nederbörd av regn och snö. I Östersjöområdet är tillgången på vatten relativt god (även under torrperioder) genom vatten i diken och åar samt eutrofiska insjöar runt om i landskapet. Även snösmältning tillför grundvatten som bibehåller fuktighet nere i jorden. Stora sjöar som Mälaren och Vänern, samt hav såsom Östersjön och Nordatlanten kondenserar upp vatten vilket kan falla som nederbörd.

Nyanserad bevattning
Utsagor av typen ”Alla växter behöver vatten” kan nyanseras. Vissa växter behöver mycket vatten, andra lite. Volymkontrollen på TV/Stereo kan illustreras med en rätvinklig triangel från min till max. Kaktusar och suckulenter kan klara sig med måttlig bevattning.

Vattenficus ficus pumila är mer vattenkrävande (och tycker inte om uttorkning). Vassarter kan t.o.m. växa ute i vatten. Akvarieväxter växer under vattenytan ihop med alger. Flertalet krukväxter tycker om lagom bevattning; inte överdrivet mycket men bevattning bör inte utebli heller. En del arter såsom Pepromia och Zamiakalla prefererar torrare bevattning. Kaktusar och suckulenter föredrar måttlig bevattning. En välskött High chaparall euphorbia trigona kan bli flera meter hög trots försiktig bevattning och vassar kan också nå flera meters höjd då rotsystemen står i sjövatten. Likheten är höjden på växten. Skillnaden är vattenhalten för rotsystem, från lite vatten till mycket sjövatten    1.

Gödsel är nyttigt
Utöver vatten är gödsel en veritabel läckerhet för växternas rotsystem. Konstgödsel brukar innehålla kväve, fosfor och kalium.

Naturens egen gödsel kan innehålla kolföreningar som blir nya byggklossar i växternas fotosyntes. Diarrévälling (=vatten + gödsel) skapar välfärd. Växterna blir gröna och välmående med näringsvatten. Inom jordbruk avdelar lantbrukaren tid och arbete för att sprida gödsel samt konstgödsel på åkrarna för att få högre avkastning. Växternas blad blir grönare med gödsling. Även insekter, maskar och mikroorganismer kan konsumera energi i gödsel. Insekter och djur som äter spillning kallas för koprofager2. En del skalbaggar och flugor bygger bo i gödsel, samt lägger larvägg. Inuti gödsel kan anaerob3 nedbrytning förekomma som inte involverar syre men avger värmeenergi. Gödsel motsvarar pengar. I välsorterade plantskolor kan man köpa säckar förpackade med näringsgödsel. Många växtbutiker säljer flaskor och tuber med näringsvatten som kan tillsättas vid bevattning

Flodhästar gödslar i vattnet

Flodhästen är en voluminös storgödslare, som kan sprida ut dynga även i flodvattnet. På Youtube kan du se att flodhästen vispar gödsel i vattnet, tillsammans med krokodiler. Den använder sin svans. Även fåglar kan sätta sig på flodhästen. Flodhäst heter kiboko på swahili, lebeer på wolof och gumare på amhariska.

Reservation:
Då artikelförfattaren saknar alla sina böcker inklusive delmängd  afrikanska och semitiska språk är ordet för flodhäst (eng. hippos eller hippopotamus) endast översatt till swahili, wolof och amhariska. Översättningen är gjord med Google översätt samt Lexilogos wolof dictionary online.

1.Bokföring enligt både likheter och negationer såsom mängdförhållande inom biologi. Däremot inom Q. Ekonomi och näringsväsen används likhets- eller balansfunktionen 1+2=3 enligt kausallagen om orsak och verkan.
2. κοπριά – från grekiska gödsel, exkrement. –fagi att äta.
3. Anaerob från grekiska = utan syre.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Les plantes ont besoin d’eau. La pluie et la neige apportent de l’eau. Vous pouvez également ajouter des nutriments et des engrais aux plantes. En Afrique, l’hippopotame se fertilise directement dans l’eau.


Comments are closed.