Ekollon kan motsvara tvillingar


Botanik
Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy och Internet
Ekar producerar ekollon
Ekarna släpper ekollon en masse (fr. i stort antal) frampå hösten, men själva tillväxten av ekollon sker under sommarmånaderna. I Sverige finns flera arter av ek såsom t.ex. skogsek quercus robur, bergek Quercus petraea, kärrek Quercus palustris, turkisk ek Quercus cerris, rödek Quercus rubra från Amerika. Eken är ett av de hårdaste trädslagen jämfört med salix arter såsom knäckepil vilka lätt kan brytas av lite kraft. Olika arter av ek producerar olika form och storlek på ekollon. En del ekollon blir stora medan andra kan producera små ekollon. Om ekollon hamnar nere i jorden börjar det växa nya ekplantor. Formen på ekollon kan skilja sig åt mellan olika arter. En del ekollon kan bli droppformade från ekar med flikiga blad, medan runda blad ger rundade ekollon.

Tvillingar förekommer bland ekollon
Om man samlar in ett stort urval av ekollon upptäcker man att det är en liten sannolikhet för tvillingar ur ett och samma ekollon. Tvillingar förekommer inom djurens biologi bland däggdjur hos t.ex. kossor. En ko bland flera hundra kan få två kalvar vid en förlossning. Hypotesen (SANT/FALSKT 0  1?) är att det förekommer ekollon nötter med två stänglar eller stjälkar ur samma eknöt men bara med viss sannolikhet.

Nära tvillingar finns ett specialfall för ek att stjälken bryts. Då kan det växa upp en ny stängel ibland, fast ur samma koordinater. Två stjälkar ur en nöt behöver inte alltid vara tvillingar. Hundratals ekollon innehåller inte tvillingekar. Det är bara ett ekollon av flera hundra som bär på anlaget med två plantor med olika koordinater ur samma nöt.

Hasselnötter kan vara FILIPIN1 tvillingnöt
Nära ekar växer hasselbuskar under de väldiga lövkronorna. Hassel Corylus avellana kan också producera tvillingexemplar ur samma nöt. Sommarfrukter kan innehålla hårda kärnor med nötter som blir nya plantor. Även arter såsom Persika Prunus nucipersica persica och Nektarin Prunus nectarina kan innehålla två kärnor i samma nöt2. Man måste studera flera hundra frukter för att få ett statistiskt urval. Definitionsmängd av ordet ’filipin’ i denna artikel motsvarar en nöt som innehåller två kärnor.

Inte lätt att veta vad som blir tvillingar
Om man tittar utanpå nöten kan man inte se om den innehåller två nya kärnor. Man kan inte alltid se utanpå förpackningar vad de innehåller. En öppnad konservburk i skogen kan även börja innehålla insekter som vill äta upp livsmedlet. Trots att förpackningen säger ett innehåll blir innehållet någonting annat. Om man möter två enäggs tvillingar så är det inte lätt att veta vilken tvilling som motsvarar vem och tvärtom. Inuti tät grönska med buskar som producerar bär kan det vara svårt att bedöma existens av tvillingplantor.

Baobab träd i Afrika liknar ek
Baobabträdet i Afrika liknar ek med stor omkrets och luftigt lövverk. Skillnaden är dock kanske att Baobabträd klarar torrperioder i Afrika, medan ek behöver relativt god fuktighet i marken. I Småland och Uppland finns rekordexemplar på diametrar över 11 meter i omkrets som kan mäta sig med Baobab trädens väldiga volymitet. I Norrtälje nära Roslagens golfklubb finns en ek med diameter på 8,5 meter i omkrets. I Sverige förekommer enstaka utplanterade exemplar av turkisk ek t.ex. utanför IKEA kungens kurva, men den eken med flikiga blad höggs ned 2015. Man försöker bevara en grön miljö av ekar, men det lyckas inte alltid. Det tar många hundra år innan en ekplanta blir en stor ek.
1) Citat ur SAOB: Def. FILIPIN = ”tvillingkärna (i mandel l. nöt).”
2) Nektarinfrukt från Skärholmen Frukt&grönt innehöll två kärnor 2018-06-27 11:24 Nätverket Stockholms stad.
Reservation:
Då artikelförfattaren saknar alla sina böcker, kan det finnas sakfel i artikel t.ex. def ”turkisk ek”. Artikelförfattaren saknar kunskap i det ämne artikeln handlar om.
LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Gland de chêne peut contenir des jumeaux 2 plantes dans une noix. Les noisettes peuvent être filipin. Baobab arbre est similaire comme un chêne.

Comments are closed.