Arabiska låneord ökar språkrikedomen


Språkvetenskap
Text: Karl Nilsson Bilder: Internet

Arabiska låneord
Algebra används inom matematik för att lösa problem där obekanta variabler är ekvivalenta (balans, motsvarighet, . . , =likhet ) med arabiska siffror, men själva ordet algebra torde vara ganska allmänt bekant. Siffr’ på arabiska betyder noll. Låneord förekommer inom olika ämnesområden såsom kalibrera, alkali, Allah, amalgam, natron, m.fl. Många språk utanför arabvärlden har lånat ord från arabiska. Eftersom arabiska är ett stort språkområde från Marocco vid Atlanten över hela Nordafrika och Mellanöstern till Indien i öster, finns det många länder som kommit i kontakt med det arabiska språket. Internet bidrar till en ökad spridning av information på arabiska.

Arabiska siffror
Datorns keyboard innehåller ofta en numerisk enhet med de arabiska siffrorna: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. De arabiska siffrorna används över hela världen, dock utom Iran som nyttjar persiska siffror:
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩.
Bilden uppe till vänster föreställer ett numeriskt tangentbord från Clas Ohlson (beskrivet med arabiska siffror såsom artikelnummer 38-6654 och pris 99,00), där man kan nyttja trådlös överföring. Även telefoner nyttjar arabiska siffror.

Latinsk tecken skrivstil liknar arabiska
Om man skriver skrivstil med latinska tecken liknar ordresultatet arabiska. Scriptet med latinska tecken alfabetet läses vänster till höger, men arabiska tecken partikulärt och semitiska texter generellt läses höger till vänster- tvärtom.
أنت تتكلم اللاتينية جيدة
NI TALAR BRA LATIN
Framför allt språk som nyttjar ö,ä,ü, j, i, blir lika arabiska med latinsk skrivstil.

Arabiska tecken förekommer i latinska alfabetet.
Varför liknar arabisk text latinsk skrivstil? De arabiska tecknen förekommer också som latinska gemener: ا ىط ز ۃ ﺔ ﺬ

Arabiska låneord med lika och olika semantisk betydelse
Schatir på arabiska betyder fara, nära låneord på swahili hatari. På svenska finns ordet katarr, som också betyder fara men syftningen är en mer partikulär syftning på existensen av farlig magsjukdom. (I Stockholm finns läkare som kan öppna magsäcken).
Al saff’r betyder gul på arabiska, men på svenskan finns en snävare översättning till gul krydda som heter saffran och används till lussekatter. De arabiska låneorden kan få ändrad betydelse vid användning utanför arabvärlden.

Åsna H’amar kan vara en arabisk dualism
Ordet H’amar på arabiska kan ha dual syftning (både såsom substantiv men kanske även lite adjektiv). Dels anger ordet en boricka Equus africanus asinus som är vanligt förekommande utmed Medelhavsområdet och Mellanöstern, men ordet om det används om människor blir ett svagt adjektiv syftande på måttlig begåvning. På svenska finns även ordet jubelåsna som är en starkare semantisk valör. Dualismen kan bli en treindelning ”tricolor”, genom Buridans åsna. Den franske filosofen menade att en åsna inte förmår välja om den sitter mellan två identiska hötappar. Existensialismen handlar ibland om människans valfrihet; att kunna välja. I Bibeln nämns Bileams åsna som talade hebreiska.

Källa: Wikipedia
Våra ord 91-7227-339-9

Ett tack framförs till Francesca di Garbo och Mikael Parkvall vid Stockholms universitet samt Mohammad Zaoujan och Maher Makdesi.