Bergianska har tropiska plantor från hela världen!

Tropiska plantor från hela världen
Bergianska botaniska trädgård har ett utbud till museibesökarnas beskådan av tropiska plantor från hela världen framför allt från ekvatorområdena men även medelhavsregionen. Grundaren av trädgården Edvard Andersson gjorde själv flera resor till Italien på 1800-talet. För en entréavgift på 80 SEK kan man se gröna plantor från Sydamerika, Afrika och Sydostasien-Indien samt Australien inuti växthus, men en tilläggsavgift på 20 SEK möjliggör besök för att se näckrosor från Afrika i vattendamm (utan krokodiler naturligtvis). Näckrosorna från Afrika såsom egyptisk Lotus nymphaea lotus påminner lite om vit näckros nymphaea alba. Bergianska botaniska trädgård är indelat enligt följande:

Medelhavs hall
Sydafrika
Australien
Kalifornien
Ormbunkerummet
Palmhall
Tropik rum

& Näckrosdammen

Jättekaktusar
De vanliga kaktusarna i krukväxthandeln inne i Stockholm brukar vara mindre än 1 meter, men i kaktusplanteringen på Bergianska når kaktusarna höjder på flera meter. Stora exemplar som härrör från Amerikas stilla havs kust. Stenarna är beigeaktigt sandfärgade.

Trädormbunkar
I ormbunkerummet kan man få se ormbunkar som växer som träd! Jämfört med strutbräken Matteuccia struthiopteris på 1,65 meter i Norrtälje verkar trädomrbunkar Cyatheales kunna växa på höjden. Arterna kommer från tropikerna såsom Amazonas, Kongo, Thailand-Malaysia, Indien, Australien och Nya Zeeland. Trädormbunkarna kan även växa upp på bergsluttningar och nå höjder på över 20 m.

Djungelpalmer
Överdådig, tropisk grönska återfinns i palmrummet. En bananplanta kan ha relativt breda blad. Palmerna växer upp mot taket. För den botaniskt intresserade kan nämnas att det finns arter av trädormbunkar och palmer som påminner lite om varandra. Man får uppleva lite av tropisk överdriven (gr. Hyperból) grönska under de täta lövverken.

Näckrosdammen
Näckrosdammen innehåller flera arter av nymphaea släktet, men fiskar i dammen saknas. Under de väldiga bladen på ytan kan fiskar gömma sig och vänta på föda. Det är svårt att ovanför ytan se vad som gömmer sig om ytan täcks av näckros blad. Under näckrosblad i sjöar utanför Stockholm, kan Abborrar simma under bladens skugga och vänta på föda. Även stora stim av mörtar och annan småfisk kan simma mellan stänglarna till näckrosbladen. På Bergianska som är en botanisk trädgård har man valt att utelämna både fiskar och kräldjur i dammen med näckrosor.

Bergianska kaféet nära motorvägen

Om man svänger lite på ratten i hastigheten 110 km/h kan man hamna direkt på caféet i Bergianska, som ligger relativt nära både tunnelbanestation Universitetet och E20. Caféet serverar smörgåsar, bakverk, frukt, te, kaffe och dryck. Glasväxthusen gör att det blir luftiga lokaler med gröna växter. Tropiska gröna växter från hela världen producerar syre, och bevattningen av växter gjorde att det stundtals kändes lite ”nyregnat” med aromatiska lukter i luften.

Hur bör man välja?

Ett besök på Bergianska för att få uppleva tropiska plantor kostar summa 100 SEK, vilket är billigare än en charterresa till tropikerna (Tanzania Jambo tours 34.000 SEK) för att se tropiska växter i verkligheten. En medelväg mellan dyra och billiga kostnader kan vara att köpa tropiska växter själv, så att man alltid lever med dem såsom krukväxter i hemmet. En billig stickling kostar 24,90 på Blomsterlander (3 små växter för 60 SEK) men stora exemplar kan kosta cirka 799 SEK. Kombinatoriken att välja är möjlig: kanske först ett besök på Bergianska innan man reser interkontinentalt? Eller att man studerar botanik på Bergianska och jämför med sina egna krukväxter. Under en längre tids existens kan man välja både att resa långt, ha krukväxter och besöka Bergianska. Värt att notera bland alla växter på Bergianska som existerar är också blandningen (fr. mélange) mellan växter från olika världsdelar som kan växa i samma växthus. På samma vis som ett akvarium kan innehålla både fiskar från Afrika och Sydamerika, kan växthus innehålla växter från hela världen. Man kan även notera att naturen kan växa i överdrift med många växter på en yta. Växtplantorna växer tillsammans om solen lyser. På Bergianska har man även stödbelysning av spotlights. Dessutom finns det en mångfald tropiska växter, där många är till direkt gagn för mänskligheten såsom banan, citrusträd, kakaoplantor, avocado.

LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Il y a des plantes tropicales du monde entier dans les jardins botaniques de Bergian. Une visite coûte 80 SEK, mais le barrage de Näckros coûte 20 SEK supplémentaires. Bergianska a des palmiers, des cactus, des étangs de pins, des plantes méditerranéennes, des nénuphars d’Afrique. Bergianska a également un café près de l’autoroute.

¿Que pasa? Vad händer?

Alla botaniska växter i fönstren på Nybrogatan 72 pelargång arkad är dödade. På museer brukar attityden vara att besökarna är lite försiktiga med utställda exemplar, men dessa normala normer gäller inte på Nybrogatan 72. Ägaren till tropiska växter på Nybrogatan 72 5 tr får stundtals erbjudanden med inte existens, efter att alla växter inte existerar. De betalade växterna kom från Blomsterlandet, Plantagen (nära Bergianska botaniska trädgård), interflora, IKEA gröna rum, Hemköp, ICA, COOP samt Blomsterpassagen.

Comments are closed.