Ekollon kan motsvara tvillingar


Botanik
Text: Karl Nilsson Bilder: Samsung Galaxy och Internet
Ekar producerar ekollon
Ekarna släpper ekollon en masse (fr. i stort antal) frampå hösten, men själva tillväxten av ekollon sker under sommarmånaderna. I Sverige finns flera arter av ek såsom t.ex. skogsek quercus robur, bergek Quercus petraea, kärrek Quercus palustris, turkisk ek Quercus cerris, rödek Quercus rubra från Amerika. Eken är ett av de hårdaste trädslagen jämfört med salix arter såsom knäckepil vilka lätt kan brytas av lite kraft. Olika arter av ek producerar olika form och storlek på ekollon. En del ekollon blir stora medan andra kan producera små ekollon. Om ekollon hamnar nere i jorden börjar det växa nya ekplantor. Formen på ekollon kan skilja sig åt mellan olika arter. En del ekollon kan bli droppformade från ekar med flikiga blad, medan runda blad ger rundade ekollon.

Tvillingar förekommer bland ekollon
Om man samlar in ett stort urval av ekollon upptäcker man att det är en liten sannolikhet för tvillingar ur ett och samma ekollon. Tvillingar förekommer inom djurens biologi bland däggdjur hos t.ex. kossor. En ko bland flera hundra kan få två kalvar vid en förlossning. Hypotesen (SANT/FALSKT 0  1?) är att det förekommer ekollon nötter med två stänglar eller stjälkar ur samma eknöt men bara med viss sannolikhet.

Nära tvillingar finns ett specialfall för ek att stjälken bryts. Då kan det växa upp en ny stängel ibland, fast ur samma koordinater. Två stjälkar ur en nöt behöver inte alltid vara tvillingar. Hundratals ekollon innehåller inte tvillingekar. Det är bara ett ekollon av flera hundra som bär på anlaget med två plantor med olika koordinater ur samma nöt.

Hasselnötter kan vara FILIPIN1 tvillingnöt
Nära ekar växer hasselbuskar under de väldiga lövkronorna. Hassel Corylus avellana kan också producera tvillingexemplar ur samma nöt. Sommarfrukter kan innehålla hårda kärnor med nötter som blir nya plantor. Även arter såsom Persika Prunus nucipersica persica och Nektarin Prunus nectarina kan innehålla två kärnor i samma nöt2. Man måste studera flera hundra frukter för att få ett statistiskt urval. Definitionsmängd av ordet ’filipin’ i denna artikel motsvarar en nöt som innehåller två kärnor.

Inte lätt att veta vad som blir tvillingar
Om man tittar utanpå nöten kan man inte se om den innehåller två nya kärnor. Man kan inte alltid se utanpå förpackningar vad de innehåller. En öppnad konservburk i skogen kan även börja innehålla insekter som vill äta upp livsmedlet. Trots att förpackningen säger ett innehåll blir innehållet någonting annat. Om man möter två enäggs tvillingar så är det inte lätt att veta vilken tvilling som motsvarar vem och tvärtom. Inuti tät grönska med buskar som producerar bär kan det vara svårt att bedöma existens av tvillingplantor.

Baobab träd i Afrika liknar ek
Baobabträdet i Afrika liknar ek med stor omkrets och luftigt lövverk. Skillnaden är dock kanske att Baobabträd klarar torrperioder i Afrika, medan ek behöver relativt god fuktighet i marken. I Småland och Uppland finns rekordexemplar på diametrar över 11 meter i omkrets som kan mäta sig med Baobab trädens väldiga volymitet. I Norrtälje nära Roslagens golfklubb finns en ek med diameter på 8,5 meter i omkrets. I Sverige förekommer enstaka utplanterade exemplar av turkisk ek t.ex. utanför IKEA kungens kurva, men den eken med flikiga blad höggs ned 2015. Man försöker bevara en grön miljö av ekar, men det lyckas inte alltid. Det tar många hundra år innan en ekplanta blir en stor ek.
1) Citat ur SAOB: Def. FILIPIN = ”tvillingkärna (i mandel l. nöt).”
2) Nektarinfrukt från Skärholmen Frukt&grönt innehöll två kärnor 2018-06-27 11:24 Nätverket Stockholms stad.
Reservation:
Då artikelförfattaren saknar alla sina böcker, kan det finnas sakfel i artikel t.ex. def ”turkisk ek”. Artikelförfattaren saknar kunskap i det ämne artikeln handlar om.
LE MONDE FRANCOPHONE
Resumé: Gland de chêne peut contenir des jumeaux 2 plantes dans une noix. Les noisettes peuvent être filipin. Baobab arbre est similaire comme un chêne.

Barnbok – Marcus och trollkarlståren


Bild från releasefesten i oktober 2013 med alla bilder uppsatta.
”Marcus och trollkarståren” är en fantasifull berättelse skriven av Martin Andersson som jag, Sara Tholerus, har illustrerat. Det började som ett projekt om barnböcker i skolan som jag gick på, där jag började göra bilderna, men boken blev publicerad några år senare. Jag målade med akvarell och konturer i tusch, och det var intressant och roligt att ge ett uttryck till berättelsen. Boken finns att beställa på https://www.adlibris.com/se/bok/marcus-och-trollkarlstaren-9789175650111 och kostar 160 kr.

Den handlar om att Marcus som en dag går in i mörka skogen efter att ha lekt med sina kompisar vid lekplatsen. Ett ljud lockar honom längre in där han möter Fina vid en liten sjö. De leker en lek med att kasta stenar i vattnet, och då vaknar trollkarlen Sanniman ur sin sömn. Marcus befriar Sanniman ur vattnet och får en magisk trollkarlstår. Den kommer hjälpa dem att lösa mysteriet med den Svarta skogen och trollet Dimpelduns dotter Pilla Lilla. Sanniman berättar sin version av sanningen för barnen om bortrövandet av hans älskade Rosensus från Älvfolket, av det elaka trollet Dimpeliduns. Men sanningen är inte alltid som den du tror. Rövas Rosensus egentligen bort? Vad hade Dimpelduns för anledning? När barnen och trollkarlen på en magisk häst når Svarta Skogen för att rädda prinsessan Rosensus förändras allt.

Det är en ovanlig berättelse om det magiska ordet ”förlåt” och hur allt inte är som vi tror och hur missförstånd färgar våra berättelser om varandra och först när vi lyssnar med hjärtat kan vi förstå varandra helt. Här är ett citat ur boken, när Sanniman berättar sin historia för barnen:
”- Mitt namn är Sanniman. Jag och min fru Rosensus bodde i Landet där Bortom.
– Landet Bredvid, då? Marcus tittade frågande på honom.
– Ja, det är vad vi kallar ditt land. Rosensus kommer härifrån. Hennes pappa är Björkhjärta, Kungen i Alvdalen. En dag åkte jag hit för att hjälpa några vuxna att minnas. Rosensus kom med mig för att besöka sin familj. Många vuxna har glömt hur det är att vara barn så jag hjälper dem. Det är min specialitet.”

Regnbågen – Optik eller politik?


Text: Karl Nilsson Musik: Over the rainbow by Israel Kamakawiwo’Ole

Många färger i regnbågen
Regnbågen innehåller kanske nästan alla färger som existerar () i det synliga våglängdsområdet. Utanför synligt ljus finns t.ex. mikrovågor som används av mikrougnar, radiovågor som används vid radioutsändningar samt infravågor med lång våglängd. Det synliga ljuset i en regnbåge är bara en delmängd av alla vågrörelseutbredningar. Inom fysik kallas området vågrörelselära.

Varför uppkommer regnbåge?
När luften innehåller mängder med regndroppar och solen lyser bryts (dispersion) och reflekteras (reflexion) ljuset. Vattendroppen reflekterar ljuset två gånger, vilket ibland kan orsaka en sekundär regnbåge. Vatten i luften kan orsakas av kraftiga sommarregn, droppar från en vattenspridare, samt vattenfall. Man erhåller ett spektrum med färger som syns på himlen efter regn.

Diffraktion, reflektion och dispersion
Diffraktion innebär att ljuset bryts när det passerar olika medier såsom t.ex. luft-glas eller luft-vatten. Reflektion innebär att vågrörelser studsar tillbaka mot ett reflekterande medium t.ex. spegelglas.

Sekundära regnbågen som ibland förekommer kan vara speglad tvärtom mot färgspektrum i primärregnbågen enligt bild 3. Röd och blå färg kan alltså både vara ytter- eller innerfärger.

Dispersion betyder spridning; att ljuset kan spridas till en kontinuerlig färgfördelning i regnbågens färger.

Reflektioner på existens av regnbåge:
Ja, regnbågen följer naturvetenskapliga kausallagar om orsak och verkan enligt reflexion och dispersion. Kausallagen kan skrivas om till ekvivalens t.ex. regnbåge = regn och solreflexion och dispersion. Man kan räkna på fysikaliska problem med färger.

Det är inte lätt att veta när och var regnbågen kommer att uppkomma efter regn. Ibland uteblir regnbågen också.

Regnbågen är ett 1 och 0 fenomen, som ibland existerar men som också ofta inte existerar.

Nej det är inte alla färger ~våglängder som finns i en regnbåge. Radiovågor och mikrovågor uteblir kanske. Regnbågen är ett snävt spektrum, trots att den innehåller många färger.

Regnbågen finns inom politik
Optik, matematik och politik är låneord från grekiska. Om man tittar på en riksdag kan det bli såsom ett spektrum med åsikter. Datorer räknar med de binära talen 0 och 1. USB enheter lagrar information med stora mängder 0 och 1. EAN kod som läser in artikelnummer hanterar bara de två färgerna svart och vitt vilka blir en kod som motsvarar arabiska siffror. Binära tal räknar med 0 och 1, medan decimala tal räknar kontinuerligt från 0 till 1 med decimalers noggrannhet. Datorerna hanterar också decimala tal i gränssnittet mot människa.

Politik blir en kontinuerlig åsiktsfördelning, men ibland förekommer röstningar på JA eller NEJ lite enligt binär algebra. Diskreta fördelningar blir mer såsom stapeldiagram med enstaka mätpunkter, medan kontinuerliga motsvarar linjediagram.

Regnbågen förekommer i Afrika och Amerika
Regnbågen kan existera på andra kontinenter såsom Afrika och Sydamerika. När de tropiska regnen öst med skyfall och solen skiner kan det inträffa synlig regnbåge, berättar invandrare från Somalia och Peru som bekräftar att de observerat regnbåge. Men regnbåge kan också förekomma nära tropiska vattenfall då vattnet störtar ned och luften fylls med vattenpartiklar som reflekterar och sprider ljuset till regnbåge. Nära vattenfall kan även akustik med forsande vatten höras. Monsunregn förekommer i Asien, med sannolikhet för regnbågsfärger i luften.

Reservation. Politiskt åsiktsspektrum kan se olika ut i olika situationer och de frågor som man diskuterar. Politiska färger överensstämmer kanske inte alltid med nyans av åsikter i verkligheten. Man kan även ändra åsikt i frågor. Artikelförfattaren har själv inte varit i Afrika eller Amerika. Ingressen ”optik eller politik” kan omformuleras till ”optik och politik” där eller byts till och

REGNBÅGS VOKABULÄR

Dispersion   Inom fysiken syftar dispersion på vissa typer av spridning. Regnbågen sprider ljuset till ett färgspektrum.

Reflexion Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflektion av ljus-, ljud- och vattenvågor.

Ljuset byter till annan rörelseriktning då de möter ett reflekterande medium. Spegling.

Diffraktion  Ljusets brytning  (latin diffractio, av diffringere, sönderbryta) eller böjning av ljus.

Interferens  Ljusvågors samverkan (eng. Interferens)

Frekvens Vid frekvensmätning av ljud, elektromagnetiska vågor (som till exempel radio eller ljus), elektriska signaler eller andra vågor, är frekvensen i Hertz antalet cykler av den repeterande vågformen per sekund.

Intensitet Intensitet proportionell mot energiflöde, och proportionell mot kvadraten av vågens amplitud

Huygens princip  Känd holländsk fysiker 1629 -1695 Varje partikel inom en ljusvåg betraktas såsom medelpunkt för ett nytt vågsystem, som sänder ut strålar i alla riktningar, och strålar utgår från öppningen.

Källa: Wikipedia

RGB  Röd-grön-blå tre viktiga basfärger

”politisk regnbåge”       I riksdagshuset kan åsikterna bli ett spektrum från vänster till höger. I Sverige föreligger åsiktsfrihet enligt grundlagen i en demokrati.

Röda partier      Vänsterpartier såsom t.ex. vänsterpartiet (vp) och socialdemokraterna (s).

Gröna partier     Kanske lite mer mittenpartier såsom Centerpartiet ( c) och miljöpartiet de gröna.

Blåa partier    Högerpartier såsom t.ex. moderaterna (m) och kanske lite ibland liberalerna med blåa partiemblem.